Leoni Plus CLAC

Prematüre bebeklere oksijen vermek için kullanılan solunumsal oksijenin (FiO2) manuel olarak ayarlanması genellikle karmaşık ve zaman kaybına yol açan bir işlemdir. Tübingen Üniversitesi Hastanesi ile Viyana Tıbbi ve Teknik Üniversite arasındaki işbirliği ile prematüre bebeklere verilen oksijene yönelik kontrol sürecini otomatik hale getirmek (CLAC: Kapalı Devre Otomatik Oksijen Kontrolü) üzere özel bir algoritma geliştirilmiştir (1). Heinen + Löwenstein, Leoni plus ürününü günlük hastane operasyonlarında kullanarak çok merkezli bir çalışmada söz konusu deney sonuçlarını geçerli kılmıştır. CLAC kontrolünün kullanımını daha kolay ve kullanıcı tarafından mümkün olduğunca anlaşılabilir bir hale getirmek için algoritma kontrolü ve nabız oksimetre ölçümü Leoni plus ürününe entegre edilmiştir (2). Ölçülen verilerin görselleştirilmesi ve alarm ayarları da dahil olmak üzere tüm işlemler respiratör kullanıcı arayüzü ile gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı, tek bir bakışta grafik olarak görüntülenen hasta durumu hakkında bilgi edinebilir. CLAC, cihaz ayarlarını uygun bir şekilde yaparken hastanın ihtiyaçlarını ve durumunu sürekli olarak takip ederek doktorun solunumsal gaza yönelik rutin solunumsal oksijen (FiO2) ayarı yükünü hafifletmektedir. Bu sayede kullanıcının rutin görevleri yerine getirmesine gerek kalmamaktadır. Kullanıcı, oksijen içeriğini manuel olarak ayarlamak için otomatik kontrol fonksiyonunu istediği zaman devre dışı bırakabilir. "CLAC, RMC iş yükünü hafifletirken mekanik ventilasyona veya kesintisiz nazal pozitif hava yolu basıncına tabi tutulan prematüre bebeklere yönelik oksijen uygulamasını iyileştirebilir.

  • Yasin Nadir
    Anestezi ve Yoğun Bakım Ürün Müdürü

© 2019 ACENDIS. Tüm Hakları Saklıdır.