Hastane projeleriyle ilgili faaliyet alanımızı Çin`de de genişletmeye devam ediyoruzHastane projelerinizde çözüm ortağınız olarak global faaliyetlerimizi Çin'de de yoğunlaştırmaya başladık. Çin'deki şirketimiz ACENDIS China'yı 2017 yılında Çin'in Guangzhou şehrinde kurduk. Son yıllarda Çin hükümeti tarafından sağlık sistemini geliştirmek amacıyla yapılan önemli reformlar ve kaydedilen hızlı ekonomik gelişmeler ve sosyal kalkınma nedeniyle yabancı yatırımcılar Çin sağlık sektöründe daha fazla yer almaya başladılar. Bu gelişmeleri takip eden bir şirket olarak ACENDIS, Çin'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve alanlarında deneyim kazanmış müdürlerden, mühendislerden ve teknisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte ACENDIS China'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.Ekonomik ve demografik trendlerin devamı, daha fazla sağlık reformları ve hükümetin 12.inci 5 yıllık planı çerçevesinde geliştirdiği politikalar şu an Çin'in sağlık sektörünü biçimlendirmekte. Alt yapıdaki gelişmelerin, sigorta kapsamının genişletilmesi ve yenilikler için desteklerin çok uluslu şirketler için de olumlu etkileri olacaktır. McKinsey & Co.'nun raporuna göre 2011 yılı itibariyle 357 Milyar dolar olan Çin'deki sağlık hizmeti giderlerinin, Çin'in %12 civarında olan yıllık bileşik büyüme oranında büyümesi durumunda 2020'de 1 Trilyon Dolar'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca Çin hükümeti bölgesel sağlık hizmetlerinin alt yapısını iyileştirmek için önemli adımlar atmaya karar verdi.
 
   
Çin hükümeti, Sağlık Endüstri Zirvesi'nin raporuna göre 15 yılda sağlıklı bir Çin inşa etmeyi vaad eden “Healthy China 2030” ismini taşıyan bir plan geliştirdi. 2030 yılında sağlık hizmetleri sektörünün 2,3 Trilyona ulaşması bekleniyor. Tüm bu gelişmelere rağmen Çin'deki özel sağlık sektörünün hala gelişmenin erken basamaklarında olduğu ve kamu sağlık sistemi karşısında uygun bir alternatif olarak ortaya çıkması için birçok engeli aşması gerekiyor. Fakat potansiyel fırsatların kapsamı ve nüfusun daha fazla hasta merkezli tıbbi hizmetlerinden yararlanmak istemesi Çin'in cazibesini korumasına yardımcı oluyor.
 
    

Bu nedenlerle de ACENDIS China olarak amacımız ACENDIS'in dünya çapında gerçekleştirdiği hastane projelerinden edindiği tecrübe ve bilgi birikimini Çin'de gerçekleştirilecek hastane projeleri için kullanmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok kültürlü ve farklı uzmanlık alanlarından gelen kişilerden oluşan ekibimizle karşılamaktır.